Stockholms Trafikkonsult

 
 

Riskutbildning Del 2 A

Risktvåan A Grundkurs

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper och förståelse för hur hastighet, förarbeteende, fordon och väg kan påverka trafiksäkerheten vid motorcykelkörning, samt utveckla kunskaper om vanliga olyckssituationer och möjligheterna att undvika dessa. 

Deltagarna ges goda möjligheter förstå vilka undervisningsmetodiker och vilka pedagogiska metoder som kan användas för att uppnå de mål som anges i TSFS 2009:26, 5 kap. för del 2. Kunskapen ska kunna användas för att anpassa utbildningsmetoder efter elevens behov så att det blir möjligt att påverka värderingar och attityder hos den som genomgår riskutbildning. 
Denna kurs är en del i det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 2 behörighet A gentemot elever för att anses behörig, källa TSFS 2009:26. 
Kursen erbjuds under fem dagar och kan innehålla kvällsuppgifter. 
Material ingår. 

Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

BEHÖRIGHETSKRAV:

• Har giltigt körkort med behörighet A under hela kurstillfället 
• Deltagarna förutsätts ha god kännedom om innehållet i gällande föreskrift TSFS 2009:26. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar. 
• Du ska ha mc och komplett skyddsutrustning under kursen, allt i bra skick. Kvalitetskontroll av mc och skyddsutrustning kommer ske på plats. Tänk på att delar av kursen genomförs i lektionssal.

Kontakta oss gärna för mer information!