Stockholms Trafikkonsult

 
 


Riskutbildning Del 1 B

Riskettan B Grundkurs

Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. 

De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga, TSFS 2012:40 (den konsoliderade versionen innehållen ändringarna TSFS 2021:75)

24 timmars grundutbildning (behörighetskrav).

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

 

Riskettan B Fortbildning

Tid: kl 08:30 – ca 16

Sju timmars fortbildning (behörighetskrav).

Syfte:
Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen.

Mål:
Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildning till elev.
Innehåll:
Delge varandra erfarenheter och reflektioner.
Faktauppdatering.
Vad tycker våra kunder?
Hur aktiverar du eleverna?
Hur tolkar eleven kursplansmålen.
När är eleven godkänd?
Egna (rimliga) önskemål.

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

Kontakta oss gärna för mer information!