Stockholms Trafikkonsult

 
 

Riskutbildning Del 2 B

Riskutbildning Del 2 B Grundkurs

Kursen innehåller en genomgång av regelverket, ämnesfördjupning, olika material, men har framförallt fokus på metoder och din roll som lärare. 

De lärare som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga, TSFS 2012:40 (den konsoliderade versionen innehållen ändringarna TSFS 2021:75)

24 timmars grundutbildning (behörighetskrav). 

Krav för att bli behörig: minst 1 dag på trafikövningsplats innan kurs samt minst 1 månad efter på trafikövningsplats efter genomgången kurs.

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

Datum för kurser se under Kursdatum/Priser.