Stockholms Trafikkonsult

 
 

MotorcykelLärarutbildning

Behörighets kurs: MC-lärare

Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn. 

Det förutsätts att du som deltagare redan har mycket goda färdigheter på motorcykel. Ett av kraven för att få genomföra kursen är godkänt körtest på Trafikverket, men det är ingen garanti för godkännande på kursen.

Se till att vara väl förbered, ha stor manövreringsvana av motorcykel och vara bekväm med att demonstrera övningar. Detta för att kursen ska kunna lägga större fokus på att hjälpa dig utveckla pedagogik och metodik än färdighet på motorcykel. 

Kursen är uppbyggd enligt kursplanen i förskriften TSFS 2011:19
Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar. 
Kursen genomförs i fem dagar och hela kursen måste genomföras vid samma kurstillfälle för att kunna bli godkänd på kursen. Vanligt är att kvällarna går åt att kursdeltagarna fortsätter mängdträna eller på andra sätt fördjupar sig i det dagarna har inspirerat till. Var därför öppen för att även använda kvällstid så du får ut mesta möjliga av dessa dagarna ihop med dina kurskamrater. 

Material ingår.

Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer. 

För att få tillträde till kursen krävs att du: 

• Har giltigt körkort med behörighet A 
• Uppfyller kraven i VVFS 2006:65, 6 kap § 2-4. 
Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.
• Genomfört ett godkänt körtest på Trafikverket, högst ett år innan ansökan. Boka körtestet hos Trafikverket, tel. 0771-17 18 19. Till körtestet ska du ha med dig intyg på att du varit verksam trafiklärare i minst 1 år
• Du ska ha med dig mc och komplett skyddsutrustning, allt i bra skick.

Kontakta oss gärna för mer information!